IČO: 31391508
DIČ: 2020901718
IČ DPH: SK2020901718

Výpis z obchodného registra

 

 
 
 
 

 

 

Licencia Slovenskej komory audítorov č. 76 zo dňa 15. marca 1995

Zodpovedný audítor:

Ing. Miroslav Zubek
Licencia Slovenskej komory audítorov č. 51
(od 27. decembra 1991)
Licencia Slovenskej komory daňových poradcov č. 571/98
(od 1. februára 1998)

 
Auditea s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava 42, tel/fax: +421 2 64 28 80 21, miro@auditea.sk
© 2005, vyrobila ITNets s.r.o.