IČO: 31391508
DIČ: 2020901718
IČ DPH: SK2020901718

Výpis z obchodného registra

 

 
 
 
 

 

 

Ostatné

Ostatné služby pri založení podniku a podnikaní:

účtovné poradenstvo
odporučenie účtovného softvéru, vypracovanie interných postupov účtovania, navrhnutie spôsobu oceňovania majetku a záväzkov, odpisovanie majetku, rozpočtovníctvo a kalkulácie, inventarizácia majetku a záväzkov

podnikatežské a finančné poradenstvo
vypracovanie podnikatežského plánu, navrhnutie nakladania s finančnými zdrojmi, finančná analýza, podpora pri rokovaní s bankou

 
Auditea s.r.o., Saratovská 26, 841 02 Bratislava 42, tel/fax: +421 2 64 28 80 21, miro@auditea.sk
Š 2005, vyrobila ITNets s.r.o.